Så använder du RSS-feeds:

Kopiera och klistra in webbadressen i din webbläsare om du vill visa i din RSS-läsare.

Vad är rss?

RSS (Really Simple Syndication) är ett XML-baserat format för att dela och distribuera webbinnehåll, som t.ex. nyhetsrubriker.
Genom att använda en RSS-läsare, kan du se dataflöden från olika nyhetskällor som t.ex. www.hondamedia.com inklusive rubriker, sammanfattningar och länkar till hela berättelser.

Hur använder jag feeds?

Via RSS/nyhetsaggregatorer:
RSS/nyhetsaggregatorer (även kallade läsare) hämtar och visar RSS-feeds för dig. Ett antal gratis och kommersiella nyhetsaggregatorer finns tillgängliga att ladda ner.
Many aggregators are separate, "stand-alone" programs; other services will let you add RSS feeds to a Web page. If you do not use an aggregator, you can click the link to open the feed and subscribe using your browser's RSS reader.
Stäng