17 dec 2020 ID: 324312

HONDA E LÄGGER TILL AUTOBESTS PRIS "ECOBEST" I SIN SAMLING

Honda e har vunnit titeln ECOBEST i pristävlingen AUTOBEST 2021