09 jan 2024 ID: 471530
URL Copied!

“Honda 0 Series” gör världspremiär, presenterar två nya globala elbilsmodeller på CES 2024

“Honda 0 Series” gör världspremiär, presenterar två nya globala elbilsmodeller på CES 2024
 • 2026 lanserar Honda ”Honda 0 Series”, en ny elbilsserie för globala marknader, med start på den nordamerikanska marknaden
 • Konceptmodellerna  Saloon och Space-Hub i Honda 0 Series gjorde världspremiär på CES 2024
 • Ett nytt ”H-märke” som representerar Hondas engagemang för nästa generations elbilar gjorde också debut
 • Honda 0 Series utvecklas genom ett nytt tillvägagångssätt – Tunn, lätt och klok – med fem centrala värden.
  1. Konstnärlig design som skapar resonans
  2. AD/ADAS för säkerhet och trygghet
  3. Ett ”utrymme” för människor genom sakernas internet och uppkopplade teknologier 
  4. Körglädje med en känsla av samhörighet med fordonet
  5. Enastående prestanda för energieffektivitet

-

TOKYO, Japan, 10 januari 2024 – Honda presenterade idag ”Honda 0 Series”, Honda lanserar en ny elbilsserie globalt med start 2026, två konceptmodeller, Saloon och Space-Hub gjorde världspremiär på CES 2024 i Las Vegas, Nevada, USA. Honda presenterade också för första gången det nya H-märket som kommer att användas exklusivt på nästa generations elbilar från Honda.

Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024
Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024

Honda 0 Series konceptmodeller, Saloon (vänster) och Space-Hub (höger)

 Specialsajt för Honda 0 Series

Honda har bedrivit affärsverksamhet baserad på den globala varumärkesslogan: The Power of Dreams – How we move you. Slogan förmedlar budskapet att Honda kommer att skapa mobilitetsprodukter och teknologier som kommer att göra det möjligt för människor att ”överskrida gränserna mellan tid och rum” och ”öka sina förmågor och möjligheter.” Med sådana mobilitetsprodukter och -tjänster kommer Honda att stödja förverkligandet av fler människors drömmar och bli drivkraften som för samhället framåt.

Dessutom strävar Honda efter att uppnå koldioxidneutralitet för alla produkter och företagsaktiviteter som Honda är involverat i år 2050. I detta syfte strävar företaget efter att uppnå sitt mål med elektrifiering av elbilar, dvs. att ”öka försäljningen av elbilar och fordon med bränsleceller till 100 % globalt senast 2040”.

Honda 0 Series är en ny elbilsserie som symboliserar hur Honda genomgår en stor förändring i linje med en global slogan och elektrifieringspolicy. Seriens namn representerar Hondas beslutsamhet att ta sig an denna utmaning att utveckla nya elbilsserier genom att återvända till Hondas rötter som biltillverkare och skapa helt nya elbilar från ”noll”.  Med den nya elbilsserien kommer Honda att sträva efter att ytterligare utveckla sitt ”M/M-koncept*1” och körglädjen, som Honda värdesätter i sin biltillverkning, och ta ”mobilitetens glädje och frihet” ännu längre. 

2026 inleder Honda introduktionen av den första modellen i Honda 0 Series globalt, med start i Nordamerika, följt av Japan, Asien, Europa, Afrika och Mellanöstern samt Sydamerika. 

*1 Konceptet ”Man-Maximum, Machine-Minimum” är ett grundläggande tillvägagångssätt i Hondas bildesign, ett tillvägagångssätt som ökar nyttjandet av fordonets interiör genom att maximera utrymmet för människor och minimera utrymmet som krävs för mekaniska komponenter.

<Om Honda 0 Series>

n  Tanken bakom ”0” (noll)

1. Hondas historia: Hondas ursprung och startpunkt (”noll”)

Honda kommer att skapa en ny utgångspunkt för nästa generations Honda genom att gå tillbaka till Hondas startpunkt, inklusive arbetet med M/M-konceptet, körglädjen och mobilitetens glädje och frihet, som Honda alltid har värdesatt och kommer att fortsätta att värdera högt.

2. Implementering av varumärket Hondas globala slogan: Att röra vid människors hjärtan med värdet som skapats från ”noll”

Med inspiration från varumärket Hondas globala slogan: "The Power of Dreams - How we move you" kommer Honda alltid att drivas av ”drömmar”, genom att skapa nytt värde med kreativt tänkande från noll kommer Honda dessutom att erbjuda upplevelser som blir en ny utgångspunkt för våra kunder. På så sätt kan Honda röra människor och deras hjärtan.

3. Initiativ som bidrar till samhället: Beslutsamhet att uppnå ”noll”

Honda är fast beslutna att uppnå ”noll miljöpåverkan” under hela fordonets livscykel och i hela verksamheten, samt att antalet dödsfall i trafikkollisioner som involverar Hondas bilar och motorcyklar ska uppgå till noll.

Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024

n ”Tunn, lätt och klok” – Ett nytt tillvägagångssätt för utveckling av elbilar och Hondas fem centrala värden som elbilarna kommer att erbjuda

Vid utvecklingen av Honda 0 Series återvände utvecklingsteamet till Hondas startpunkt och tänkte om kring vilken typ av elbilar som Honda skulle skapa framöver. Honda kommer att sträva efter att skapa nytt värde för elbilar genom att överkomma begränsningarna med att de är ”tjocka och tunga” på grund av det stora och tunga batteriet som krävs för en lång räckvidd, samt en stor och tung kaross och plattform som rymmer sådana batterier. Honda beskriver den nya strategin för utveckling av elbilar som ”Tunn, lätt och klok”.

Tunn:
Att förstärka designpotentialen, inklusive styling med låg fordonshöjd och utmärkt aerodynamisk prestanda tack vare en särskild ”tunn” EV-plattform som skapar en låg golvhöjd.

Lätt:
Att förverkliga sportig körning och prestanda för energieffektivitet som trotsar den etablerade uppfattningen som människor har om elbilar genom Hondas originalteknik, skapad genom att gå tillbaka till Hondas startpunkt som biltillverkare.

Klok:
Att förverkliga Hondas ursprungliga software-definierade mobilitetsprodukter genom att dra nytta av den kunskap Honda har samlat på sig hittills och genom att göra bilar klokare med utveckling av intelligenta teknologier. 

Hondas elbilar, som kommer att byggas enligt den här utvecklingsmetoden och med en särskild elbilsarkitektur, kommer att erbjuda följande fem centrala värden:  

 1.  Konstnärlig design som skapar resonans
 2.  AD/ADAS för säkerhet och trygghet
 3.  Ett ”utrymme” för människor genom sakernas internet och uppkopplade teknologier 
 4.  Körglädje med en känsla av samhörighet med fordonet
 5.  Enastående prestanda för energieffektivitet

n Fem centrala värden 

1)    Konstnärlig design som skapar resonans:

Designkonceptet är ”The Art of Resonance”. Med temat ”resonans med miljön, samhället och användarna” kommer Honda att erbjuda hållbara mobilitetsprodukter som skapar resonans hos människor som ser dem och ger ökade möjligheter i människors vardagsliv.

2)    AD/ADAS för säkerhet och trygghet:

2021 introducerade Honda automatisk körning på nivå 3 med den helt nya Legend utrustad med Honda SENSING Elite som inkluderar en avancerad teknik som möjliggör automatisk körning på nivå 3 (villkorlig automatiserad körning i ett begränsat område). För att kunna erbjuda Hondas automatiserade körteknik till fler kunder runt om i världen kommer Honda 0 Series att ha ett ADAS (avancerat förarassistanssystem) genom teknik från Honda SENSING Elite. 

Under senare delen av 2020-talet kommer modeller i Honda 0 Series att utrustas med AD-system (automatiska körsystem) och kommer att tillhandahållas som mer prisvärda elbilar med fler automatiserade körfunktioner.

Detta AD-system utvecklas baserat på Hondas ”människoinriktade” säkerhetskoncept. Den kommer att innehålla ytterligare avancerad AI, avkännings/igenkänning / beslutsfattande och förarövervakningstekniker för att realisera mer mänskliga, naturliga och mycket exakta riskprognoser, vilket gör det möjligt att erbjuda automatiserade körfunktioner som människor kan känna sig säkra och trygga med. Dessa avancerade AD-tekniker kommer att göra det möjligt att använda automatiserad körning i större utsträckning på motortrafikleder och göra vissa av hands-off-funktionerna, som för närvarande enbart är tillgängliga på motortrafikleder, tillgängliga på vanliga vägar. 

3)    Nytt värde som ett ”utrymme” för människor genom sakernas internet (IoT) och uppkopplade teknologier:

Genom sakernas internet och uppkopplade teknologier med fokus på Hondas ursprungliga operativsystem kommer modeller i Honda 0 Series att erbjuda värdena ”roligt att köra, roligt att använda och roligt att vara uppkopplad”. Med hjälp av AI och stordata lär sig bilen användarens preferenser när det gäller t.ex. musik, samt en förares beteenden och tendenser under körning, och kommer med olika förslag. Dessutom ger fordonet information om omgivningen och vägledning den sista sträckan till slutdestinationen efter att användaren har gått ur bilen. Fordonet kommer att erbjuda värden som om det förstår användarens känslor. Ju mer människor använder sina bilar, desto mer bekanta blir människa och bil, vilket gör det möjligt för fordonet att erbjuda ”det roliga med att vara uppkopplad” i olika situationer i människors vardag.

4)    Körglädje med en känsla av samhörighet med fordonet

Med Hondas ursprungliga teknik för elektrifiering och dynamik kommer modeller i Honda 0 Series att erbjuda körglädje för en ny tidsålder, en upplyftande, sportig känsla samt en känsla av samhörighet, både psykiskt och fysiskt, med fordonet. Därutöver kommer kombinationen av 0 Series låga profil med ett komplett utbud av aerodynamiska teknologier, som finslipats av Honda inom motorsport, samt dynamisk och aerodynamisk prestanda, och design att harmoniseras på en hög nivå. 

5)    Enastående prestanda för energieffektivitet

Baserat på Hondas elektrifieringsteknologi som tagits fram under utvecklingen av hybridfordon och i andra områden, strävar man efter att uppnå hög effektivitet när det gäller att omvandla ström. I synnerhet kommer modeller i Honda 0 Series att ha e-axlar*2 med utmärkt effektivitet när det gäller att omvandla ström samt paketering, lätta batteripaket med hög densitet och utmärkt aerodynamisk prestanda för en lämplig räckvidd samtidigt som batterikapaciteten i fordonet minimeras. 

Dessutom, för att ta itu med farhågor om ”laddningstid” och ”försämrad batterikapacitet”, som har varit en utmaning som stått i vägen för populariseringen av elbilar, kommer modeller i Honda 0 Series att erbjuda stressfri laddning och en batteriprestanda som minimerar försämringen av batteriet under många år. När det gäller modellerna i 0 Series som kommer att lanseras under senare delen av 2020-talet kommer snabbladdning från 15% till 80% ta endast cirka 10–15 minuter. Under tiden strävar Honda efter att begränsa försämringen av batterikapaciteten (räckvidden) till mindre än 10% på 10 år genom att använda teknik för batterisystemkontroll som tagits fram baserat på en enorm mängd kördata från över 1 miljon elektrifierade Honda-fordon.

*2 Ett system som består av en motor, inverter och växellåda som omvandlar elektrisk energi till drivkraft. 

n Konceptmodeller som representerar Honda 0 Series – Saloon och Space-Hub 

<Saloon>

Saloon är flaggskeppsmodellen i Honda 0 Series, som grundas på tillvägagångssättet ”Tunn, lätt och klok”. Den särskilda elbilsarkitekturen ökar graden av designfrihet och lyfter M/M-konceptet i elbilens tidsålder. Den låga profilen och sportiga stilen som skiljer Saloon från andra elbilar vid första ögonkastet skapar både en fascinerande design och ett inre utrymme som är rymligare än vad man kan föreställa sig utifrån det yttre utseendet. Dessutom har instrumentpanelen ett gränssnitt mellan människa och maskin (HMI) för enkla och intuitiva funktioner, vilket skapar ett sofistikerat och sömlöst användargränssnitt (UI). Med ett spännande utseende och ett intuitivt användargränssnitt kan Saloon erbjuda en rolig körupplevelse som resonerar med förarens sinnen. 

Med introduktionen av steer-by-wire-teknik och den fortsatta utvecklingen av rörelsehanteringssystemet, inklusive ställningskontroll, som Honda har tagit fram under utvecklingen av ursprunglig robotteknik, strävar Saloon efter att skapa kontroll enligt förarens önskemål i en mängd olika körsituationer. Som flaggskeppsmodell i Honda 0 Series vill Honda att Saloon ska medföra den ultimata körglädjen i elbilens tidsålder Därutöver utvecklas Saloon som en unik modell som resonerar med användare och den naturliga miljön genom användningen av hållbara material i både interiör och exteriör.

 

Saloon concept movie

Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024
Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024

<Space-Hub>

Under det gemensamma designkonceptet för Honda 0 Series utvecklades Space-Hub enligt temat ”öka möjligheterna för människor i vardagen”. Tack vare en rymlig kupé och utmärkt sikt baserad på utvecklingsmetoden ”Tunn, lätt och klok”, erbjuder Space-Hub ett flexibelt utrymme som omedelbart möter behoven och blir ett nav som förenar människor med varandra och med samhället och skapar ömsesidig resonans.

Space-Hub concept movie:

Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024

<Om det nya H-märket>

Det nuvarande ”H-märket” har en lång historia, som går tillbaka till 1981 när det uppdaterades från den föregående versionen. För att fira utvecklingen av nästa generations elbilar, beslutade Honda att designa ett nytt H-märke, som representerar Hondas beslutsamhet att gå vidare med omställningen samt Hondas inställning som företag att gå längre för att ständigt sträva efter nya utmaningar och framsteg. Designkonceptet, som två utsträckta händer, representerar Hondas åtagande att skapa nya mobilitetsmöjligheter för att tillgodose behoven hos användare av Hondas elbilar. Det nya H-märket kommer att användas på nästa generations elbilar från Honda, inklusive modeller i Honda 0 Series.

Honda Presents World Premiere of the “Honda 0 Series” Represented by Two New Global EV Concept Models at CES 2024

Hondas presskonferens på CES 202 4 (livestreaming/arkiv)

-ENDS-

Publicity materials relating to this press release are available at the following URL: https://news.honda.co.jp/en/
(The site is intended exclusively for the use of journalists.)

11 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
8 Relaterade bilder
3 Relaterade video