25 okt 2023 ID: 456156
URL Copied!

Sammanfattning av Hondas vd-tal vid JAPAN MOBILITY SHOW 2023

Sammanfattning av Hondas vd-tal vid JAPAN MOBILITY SHOW 2023

TOKYO, Japan, 25 oktober 2023 – Honda Motor Co., Ltd. Director, President and Representative, Toshihiro Mibe höll en presskonferens idag på JAPAN MOBILITY SHOW 2023.

Nedan följer en sammanfattning av hans formella kommentarer:

Om JAPAN MOBILITY SHOW

Det som tidigare var Tokyo Motor Show har nu fötts på nytt som Japan Mobility Show, som kommer att erbjuda en spännande blick in i framtiden för inte bara bilar och motorcyklar, men också ett bredare utbud av mobilitetsprodukter, tjänster och teknologier.

Honda som företag började med motorcyklar och utökade därefter utbudet mobilitetsprodukter till att omfatta bilar och nu även flygplan med mera. I ljuset av utvecklingen av "Tokyo Motor Show" till "JAPAN MOBILITY SHOW" i Hondas monter, kommer vi att visa inte bara bilar utan olika former av nuvarande och framtida mobilitet som Honda eftersträvar.

Vi erbjuder besökarna möjligheten att uppleva den framtida mobilitet Honda drömmer om, och även att vara med och skapa framtidens mobilitet med oss.

Vår passion bakom Hondas globala varumärkesslogan, "The Power of Dreams — How we move you.”

I år firar Honda 75-årsjubileum. När vi blickar tillbaka på vår tradition att erbjuda stort värde till våra kunder och samhället i övrigt som tillverkare av mobilitetsprodukter, kan vi säga att Honda har mognat som företag genom att drivas av ”drömmar” och att vi antar utmaningar för att förverkliga vad som tidigare ansetts vara omöjligt.

The Power of Dreams – How we move you. Det här är Honda Global Brand Slogan som förmedlar budskapet att medarbetarnas drömmar alltid har varit Hondas drivkraft, och att en mängd olika mobilitetsprodukter och tjänster som Honda skapar med hjälp av sådana drömmar kommer att röra människor fysiskt, röra deras hjärtan och hjälpa många att förverkliga sina drömmar så att det finns mängder med drömmar inför framtiden.

Vi valde ”Honda Dream Loop” som vårt montertema för att illustrera framtiden, mot vilken många människors drömmar kommer att bilda en oändlig loop och fortsätta expandera, med utgångspunkt i mobilitetsprodukter och tjänster som förverkligar Hondas drömmar.

Value proposition unikt endast för Honda – "Transcend" och "Augment"

Mobilitetsprodukterna och tjänsterna som förkroppsligar Hondas drömmar kommer att göra det möjligt för människor att ”överskrida gränserna mellan tid och rum” och ”öka sina förmågor och möjligheter.”

Dessa två begrepp har varit centrala värderingar för alla typer av mobilitetsprodukter och tjänster Honda har erbjudit sedan grundandet för 75 år sedan, och en värdering som Honda vill fortsätta erbjuda nu och i framtiden.

Mobilitet som gör att vi kan se oss om på nya platser, träffa nya människor och upptäcka nya saker som vidgar världen vi lever i. Å andra sidan står mobilitet inför vissa begränsningar. Det kan ta lång tid bara att nå ett resmål, och vi kan ofta inte göra något annat under tiden. Eller så kan vi inte ens ta oss till vissa platser på grund av brist på lämpliga transportmedel.

Honda vill göra det möjligt för människor att lösa sådana begränsningar, och vi vill fortsätta erbjuda mobilitetens glädje och frihet även i framtiden.

Genom att använda nya mobilitetsprodukter och tjänster enligt användarens önskemål kan vi färdas snabbare och längre. Vi kan besöka platser som inte går att nå med enbart mänsklig förmåga. Nya mobilitetsprodukter och tjänster kommer att göra det möjligt för människor att göra saker som inte tidigare varit möjliga. Det här är värderingen ”öka människors möjligheter.”

I Hondas monter visar vi upp olika mobilitetsprodukter och teknologier som kommer att göra det möjligt för människor att ”överskrida gränserna mellan tid och rum” och ”öka sina förmågor och möjligheter.” Jag kommer att gå igenom några av dem.

<Mobilitetsprodukter och tjänster gör det möjligt för människor att överskrida olika begränsningar som tid, plats och begränsade resurser>

Cruise Origin autonoma fordon kommer att göra det möjligt för människor att överskrida tidsbegränsningen

Eftersom det inre utrymmet i fordonet kan vara helt privat, kan användarna använda sin restid mer fritt och kan t.ex. hålla ett möte eller umgås med familjen utan att oroa sig för andra människor utanför.

Fordonet kommer verkligen att göra det möjligt för oss överskrida tidens gränser. Tid är en absolut begränsning för de flesta. Mobilitetsprodukter och tjänster som gör det möjligt för människor att använda den begränsade tid som vi alla har – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – mer effektivt för mer meningsfulla saker, kommer att erbjuda människor enormt värde.

Tillsammans med GM och Cruise planerar Honda att lansera en förarlös taxitjänst med Cruise Origin i Japan i början av 2026.

Summary of Honda CEO Speech at the Japan Mobility Show 2023
Summary of Honda CEO Speech at the Japan Mobility Show 2023

Honda eVTOL och HondaJet kommer att utöka rörligheten tredimensionellt upp i skyn och göra det möjligt för människor att överskrida begränsningarna av plats och avstånd

När vi kombinerar dessa flygplan med mobilitetssystem på marken kan människor resa mer fritt och bekymmersfritt på marken, över havet och uppe i luften. Då minskar hindren som förknippas med långväga resor.

Det skulle göra det lättare för människor att bo i ett naturnära förortsområde och bara arbeta i staden när det är nödvändigt. Detta kan beskrivas som att ”överskrida gränserna mellan tid och rum.”

Denna tredimensionella och sömlösa mobilitet kommer att hjälpa människor att leva roligare liv med bättre balans mellan arbete och privatliv.

SUSTAINA-C Concept kommer att göra det möjligt för människor att överskrida begränsningarna av begränsade resurser

Mobilitetsprodukter tillverkas i en mängd olika material, inklusive metaller, hartser och textilier. Dessa material och resurser är dock begränsade. Om vi bara fortsätter att tillverka produkter och återvinna på samma sätt kommer det förr eller senare bli svårt att upprätthålla vår produktion av mobilitetsprodukter.

SUSTAINA-C Concept är en bil tillverkad av akrylharts som återvinns och återanvänds. Denna typ av resurscirkulation kommer att göra det möjligt för oss att överskrida gränserna som skapas av begränsade resurser och uppnå både miljömässig hållbarhet och uppleva mobilitetens glädje och frihet långt in i framtiden.

Summary of Honda CEO Speech at the Japan Mobility Show 2023

<Mobilitetsprodukter utformade för att öka människors förmågor och möjligheter >

Genom att logga in och fjärrstyra Honda Avatar Robot någon annanstans kan vi utföra uppgifter och uppleva saker på distans som om vi är där personligen.

Honda Avatar Robot och UNI-ONE kommer att utöka människors förmågor och möjligheter

Användningen av Honda Avatar Robot kommer att göra det möjligt för alla människor, inklusive de som har begränsad mobilitet av olika anledningar, att spela aktiva roller på distans.

Och UNI-ONE är en mobilitetsanordning som användaren kan styra helt enkelt genom att flytta sin kroppsvikt i sittande ställning utan att använda händerna och på så sätt utföra vissa uppgifter under rörelse. UNI-ONE kommer att utöka möjligheterna för användare med mobilitetsutmaningar.

Honda CI-MEV självkörande mikromobilitetsfordon kommer att öka boenderadien för människor

När människor blir äldre kan de få svårt att köra bil och gå. Dessutom bor vissa människor i områden utan kollektivtrafik. Dessa människor tenderar att ha en begränsad boenderadie.

Om det finns produkter som erbjuder lättillgänglig mobilitet för korta avstånd kan människor färdas längre, snabbare och mer bekvämt. Om alla kan njuta av friare mobilitet och öka sin boenderadie, kommer de att ha större chans att träffa nya människor, vilket vi är övertygade om kommer att öka människors möjligheter.

Summary of Honda CEO Speech at the Japan Mobility Show 2023

Jag skulle bara kunna presentera så många, men det finns många andra föremål som visas i Hondas monter, njut av att titta på dem alla, som representerar Hondas framtida föreställningar!

Skapa vår "drömmobilitet" genom en generativ AI-driven upplevelse

På årets Honda-monter visar vi inte bara upp den framtida mobilitet Honda drömmer om. Vi vill bjuda in besökare till vår hemsida eller i montern att delta i vår Dream Loop.

På Honda började vi använda generativ AI för att stödja våra designers förmåga att visa sin kreativitet. På denna Japan Mobility Show kommer generativ AI att generera designritningar av framtida mobilitet du drömmer om och projicera dem på "Loop Screen" i vår monter.

Min dröm är att förverkliga en värld där mobilitetsprodukter med Hondas logotyp färdas över hela världen, på marken, i havet, i himlen och i yttre rymden, och människor åtnjuter den verkliga friheten av rörlighet. Så låt mig presentera idéer om min drömmobilitet.

Liksom min kommer din drömmobilitet att visualiseras. Vi tänker att vi efter mässan kommer att välja ut några och låta Hondas designers arbeta med dem. Kom och besök Hondas monter och ha kul med att rita din drömmobilitet. 

Prelude Concept tar "körglädjen" in i den fullfjädrade elektrifierade framtiden

Jag har introducerat några av mobilitetsprodukterna som förkroppsligar Hondas drömmar, som representerar dagens och framtidens Honda. Men vi vet att våra kunder förväntar sig en sak till från Honda, och det är sportmodeller.

På det informationsevent vi höll förra året om bilelektrifiering pratade jag om framtida sportmodeller. Idag, för att avsluta min presentation, skulle jag vilja visa er en av dem – specialsportmodellen.

Alla, detta är Prelude-konceptet.

Honda har alltid varit engagerad i att skapa sportiga fordon. Och ordet "preludium" betyder en "introduktion eller föregående föreställning." Denna modell kommer att bli upptakten till våra framtida modeller som kommer att ärva "körglädjen" in i den fullfjädrade elektrifierade framtiden och förkroppsligar Hondas oföränderliga sporttänkande. Prelude Concept är en specialsportmodell som kommer att erbjuda en spännande upplevelse som gör att du vill fortsätta för evigt och en extraordinär spänning du aldrig känt förut.

För att erbjuda "körglädje" som bara Honda kan förkroppsliga, går vi flitigt framåt med utvecklingen, så håll dina förväntningar höga på denna modell.

Summary of Honda CEO Speech at the Japan Mobility Show 2023

Slutligen

Vi visar många typer av framtida mobilitet Honda drömmer om. Så se och känn Hondas framtidsdrömmar. Och vi hoppas att du kommer att uttrycka dina drömmar och önskemål om bättre rörlighet och gå med oss i att utöka våra drömmar för framtiden. Tack!

33 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
33 Relaterade bilder