11 6 2021 IČ: 333259
URL Copied!

Honda informuje o založení spoločnosti Ashirase, Inc. Ide o startup, ktorý sa zrodil z programu spoločnosti Honda na zakladanie nových podnikov, pod názvom IGNITION.

Honda informuje o založení spoločnosti Ashirase, Inc. Ide o startup, ktorý sa zrodil z programu spoločnosti Honda na zakladanie nových podnikov, pod názvom IGNITION.

            Tento startup sa bude usilovať uviesť na trh produkt Ashirase, navigačný systém do topánok, ktorý pomáha zrakovo postihnutým

 

Tokio, Japonsko, 11. júna 2021 – Spoločnosť Honda Motor Co. Ltd. dnes oznámila založenie spoločnosti Ashirase, Inc. Je to prvý obchodný podnik, ktorý vzišiel z programu na zakladanie nových podnikov, IGNITION. Spoločnosť Ashirase Inc. v súčasnosti vyvíja navigačný systém do topánok na pomoc zrakovo postihnutým osobám pri chôdzi a bude sa usilovať o spustenie predaja systému s názvom „Ashirase“ do konca fiškálneho roka, ktorý sa končí 31. marca 2023.

 

Ashirase je navigačný systém zložený z aplikácie pre smartfóny a trojrozmerného vibračného zariadenia so snímačom pohybu, ktorý sa pripevňuje dovnútra topánky.

 

Na základe trasy nastavenej v aplikácii zariadenie vibruje, a tým zabezpečuje navigáciu. Keď má používateľ kráčať rovno, aktivuje sa vibrátor umiestnený v prednej časti chodidla, a keď sa používateľ priblíži k pravotočivej alebo ľavotočivej odbočke, vibračné zariadenie ho upozorní zavibrovaním na pravej alebo ľavej strane. Navigácia systému Ashirase umožňuje intuitívne pochopenie trasy, a preto užívateľ nemusí mať neustále na pamäti smer, čo mu umožňuje kráčať bezpečnejšie a bez stresu.

 

■ Kľúčové vlastnosti systému Ashirase

  • Navigačné informácie pre zrakovo postihnutých sa generujú na základe informácií o polohe GNSS*1 a údajov podľa pohybu chodidla používateľa.
  • Navigáciu zabezpečujú vibrácie na chodidle, takže nezaťažuje ruky používateľa, v ktorých drží bielu paličku, ani uši, ktoré slúžia na počúvanie okolitých zvukov.
  • Vibračné zariadenia sú umiestnené v jednej rovine s nervovou vrstvou chodidla, čo uľahčuje vnímanie vibrácií.
  • Zariadenie je vyrobené z mäkkého materiálu, ktorý si zachováva pôvodný tvar, takže používateľ nepociťuje žiadny diskomfort.

 

■ Problémy spojené s chôdzou zrakovo postihnutých osôb

V Japonsku sa počet osôb so zrakovým postihnutím vrátane slabozrakých *2 odhadoval od roku 2007 na 1,64 milióna a predpokladá sa, že ich počet sa do roku 2030 *3 zvýši na takmer 2 milióny.

 

Keď zrakovo postihnutý človek kráča sám, neustále kontroluje svoju bezpečnosť a trasu do cieľa. Pretože však musí získavať informácie všetkými zostávajúcimi zmyslami, aby kompenzoval obmedzený zrak, je do istej miery nevyhnutné, že nemôže venovať dostatočnú pozornosť trase a čelí funkčným problémom, napríklad sa „stratí“ alebo „dostáva do nebezpečných situácií“. Okrem toho výskumné stretnutia vývojového tímu so zrakovo postihnutými osobami, odhalili, že takéto funkčné problémy vedú k psychologickým problémom, čo naznačujú vyjadrenia ako napríklad:

Frustruje ma, keď si spomeniem ako som sa kedysi pohyboval voľne bez problémov so zrakom.“ (komentár slabozrakej osoby)

Keď sa stratím, ľudia okolo mňa niekedy nereagujú, keď sa ich pokúšam osloviť. Je to desivé, pretože neviem, prečo nereagujú.“ (komentár osoby s kompletnou slepotou s neskorým nástupom).

 

S konceptom „navigácie, ktorá umožňuje bezpečnosť a bezstarostnosť pre zrakovo postihnutých“, sa systém Ashriase vyvíja ako produkt, ktorý pomáha používateľom bezpečne sa dostať do cieľa a viesť nezávislejší život.


■Komentár Wataru Chino, zástupca riaditeľa spoločnosti Ashirase, Inc.

„Nehoda, ktorú utrpel jeden z mojich rodinných príslušníkov, ma motivovala podniknúť kroky na zaistenie bezpečnejšej a slobodnejšej mobility pre osoby so zrakovým postihnutím. Vyvinul som systém Ashirase a prihlásil som sa do programu IGNITION, čo je program na zakladanie nových podnikov spoločnosti Honda, ktorý viedol k založeniu spoločnosti Ashirase, Inc. Som si istý, že pri práci na uvedení systému Ashirase na trh budeme čeliť mnohým prekážkam. Budeme však tieto prekážky postupne prekonávať a budeme sa z celého srdca venovať realizácii slobody mobility pre osoby so zrakovým postihnutím.“

 

 

Koniec

 

 

*1 GNSS znamená Global Navigation Satellite System, čo je súhrnný názov pre systémy satelitného určovania polohy, navigácie a času (PNT).

 

*2 Správa o „spoločenských nákladoch na poruchy zraku v Japonsku“ z rokov 2006 – 2008, ktorú zverejnil výskumný tím Japonskej asociácie oftalmológov, definuje „osoby s korigovaným zrakom o viac ako 0,1 (podľa systému USA 20/200) a o menej ako 0,5 (podľa systému USA 20/40) v silnejšom oku.“

 

*3 Zdroj: Správa o „spoločenských nákladoch na poruchy zraku v Japonsku“ z rokov 2006 – 2008 , ktorú zverejnil výskumný tím Japonskej asociácie oftalmológov URL: https ://www.gankaikai.or.jp/info/kenkyu/2006-2008kenkyu. pdf (iba v japončine)

04 Celkom položiek
No media available
3 Súvisiace obrázky
1 Súvisiace vídeá