13 sep 2022 ID: 412842
URL Copied!

Sammanfattning av Hondas briefing rörande motorcykelverksamhet – Uppnå koldioxidneutralitet med primärt fokus på elektrifiering–

Sammanfattning av Hondas briefing rörande motorcykelverksamhet – Uppnå koldioxidneutralitet med primärt fokus på elektrifiering–
  •  I strävan efter att realisera koldioxidneutralitet för alla sina motorcykelprodukter under 2040-talet, som det primära fokusområdet för miljöstrategier för affärsområdet motorcyklar, kommer Honda att påskynda elektrifieringen av sina motorcykelmodeller samtidigt som de fortsätter att utveckla ICE (förbränningsmotorer).
  • Honda planerar att introducera 10 eller fler elektriska motorcykelmodeller globalt senast 2025 med målet att sälja 1 miljon enheter inom de närmsta fem åren och 3,5 miljoner enheter (motsvarande 15 % av den sammanlagda försäljningen) från och med 2030.
  • Som världens största motorcykeltillverkare kommer Honda att fortsätta leda branschen i denna ”koldioxid-neutralitetsepok” genom att fortsätta erbjuda ”joy of riding” med sina elektriska motorcyklar och genom att erbjuda produkter med nytt värde genom att utnyttja den höga nivån av kompabilitet mellan mjukvaruteknik och elektrifierade modeller.

Honda siktar på att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 i alla produkter och i all verksamhet. Honda höll idag en pressbriefing om sina initiativ inom motorcykelverksamhet som presenterades av Kohei Takeuchi (Director, Executive Vice President and Representative Executive Officer) och Yoshishige Nomura (Managing Officer).

En sammanfattning av briefingen följer:

  1. Förhållningssätt till koldioxidneutralitet i motorcykelprodukter

För att möta kraven från kunder i hela världen har Honda motorcyklar som passar många ändamål, t.ex. små motorcyklar för pendlare och stora sportiga modeller som används globalt i både tillväxtländer och utvecklade länder. Särskilt när det gäller tillväxtländer, finns det en stor efterfrågan av motorcyklar i vardagen, i huvudsak för pendlarmodeller. Användningen av elektriska modeller kan dock ha utmaningar som rör vikt och prisklass. Efterfrågan på elektriska modeller beror också till stor del på statliga stimulansåtgärder och bestämmelser samt den tillgängliga laddningsinfrastrukturen på respektive marknad.

Med tanke på dessa omständigheter kommer Honda att påskynda elektrifieringen av motorcyklar som det primära fokusområdet för miljöstrategier för affärsområdet motorcyklar, samtidigt som de fortsätter att utveckla förbränningsmotorer, med målet att uppnå koldioxidneutralitet för alla sina motorcykelprodukter under 2040-talet. Dessutom kommer Honda att fortsätta att leda branschen i framkant av sina miljöinitiativ.

<Fortsatta initiativ för att avveckla förbränningsmotorer>

För att uppnå koldioxidneutralitet samtidigt som man uppfyller de många kundkraven, och kraven i användningsmiljöer som är unika för motorcyklar, går Honda vidare med sina initiativ för att minska CO2-utsläppen från förbränningsmotorer, samtidigt som man aktivt utvecklar modeller som drivs av koldioxidkompenserade bränslen som bensin-etanolblandningar.

Utöver flexbränslemodellen (E100)*1 som redan finns i Brasilien planerar Honda att lansera flexbränslemodellern (E20)*1 från och med 2023 samt flexbränslemodeller (E100)*1 modeller under 2025 i Indien, en av de viktigaste motorcykelmarknaderna.

*1 Bensin-etanol-blandat bränsle. Många blandningar finns, från 100 % bensin till 100 % etanol.  E100 är 100 % etanol, medan E20 är 20 % etanol.

  1. Elektrifieringsinitiativ

<Lansering av elektriska motorcykelmodeller för att möta omfattande krav>

När marknaden växer kommer Honda att lansera elektriska motorcyklar som uppfyller omfattande kundbehov. Genom att lansera minst 10 nya pendlarmodeller och sportiga elektriska modeller senast 2025 siktar Honda på att sälja 1 miljon elektriska motorcyklar under de närmsta fem åren och 3,5 miljoner elektriska motorcyklar (cirka 15 % av den sammanlagda försäljningen) fram till 2030.

Honda Motorcycle: Carbon Neutrality through Electrification
Honda Motorcycle: Carbon Neutrality through Electrification

Information om produktlanseringsplaner följer:

(1) Elfordon för pendlare

I takt med att företagen blir mer miljömedvetna har efterfrågan på modeller av elektriska motorcyklar för kommersiella sammanhang ökat under de senaste åren. För att möta en sådan efterfrågan har Honda erbjudit Honda e: Business Bike- modeller och påskyndat den globala lanseringen av elektriska motorcyklar för kommersiellt bruk. Förutom att tillhandahålla Honda e: Business Bike-modeller till Japan Post office och Vietnam Post Corporation*2 för postleveranser, genomför Honda för närvarande gemensamma tester med Thailand Post Company Limited*3 och planerar att påbörja produktion och försäljning av Benly e: i Thailand före slutet av denna månad. Dessa Honda e: Business Bike-modeller är utrustade med Honda Mobile Power Pack (MPP) utbytbara batterier, som är väl lämpade för kommersiellt bruk för  t ex leverans av små paket och löser problem med räckvidd och laddningstid, vilka är viktiga utmaningar som måste åtgärdas för att förverkliga en utbredd användning av elektriska motorcyklar.

För personligt bruk planerar Honda att introducera två pendlar-EV-modeller mellan 2024 och 2025 i Asien, Europa och Japan. Med tanke på framtida marknadsmöjligheter, användningsområden och tekniska framsteg, utforskar Honda en rad framtida modeller för personligt bruk, inklusive sådana som är utrustade med en strömkälla förutom utbytbara batterier.

(2) Pendlar-EMs*4 / EBs*5

Drygt 90 % av den nuvarande globala elmotorcykelmarknaden (cirka 50 miljoner enheter) består av EM och EB. I Kina som är världens största marknad används EM/EB i stor utsträckning som ett praktiskt sätt att varje dag ta sig från en plats till en annan och Honda använder sina styrkor inom snabb lokal utveckling för att utveckla produkter för denna marknad. Med tanke på att EM-/EB-marknaden växer globalt planerar Honda utöver Kina att lansera fem kompakta och prisvärda EM- och EB-modeller i Asien, Europa och Japan mellan 2022 och 2024.

(3) FUN EV

Utöver elfordon för pendlare utvecklar Honda aktivt elektrifierade modeller i kategorin FUN. Baserat på sin FUN EV-plattform som för närvarande utvecklas, planerar Honda att släppa tre stora FUN EV-modeller i Japan, USA och Europa mellan 2024 och 2025. Honda kommer också att introducera körglädjen till nästa generation med lanseringen av KIDS FUN EV.

*2 Vietnams postverksamhet

*3 Thailands postverksamhet

*4 Elektriska mopedkategorin. Maximal hastighet: 25 km/h~50 km/h

*5 Elektriska cykelkategorin, inkluderar inte cyklar med elektrisk hjälpmotor. Maximal hastighet: 25 km/h eller lägre.

<Expansionen av den elektriska motorcykelkategorin stöds av hög effektivitet ”Mono-zukuri”>

Honda kommer att utveckla en elektrisk motorcykelplattform baserad på dess konkurrenskraftiga kunskap ”Mono-zukuri” (konsten att göra saker) genom att utveckla förbränningsmotorplattformar i kombination med de tre huvudkomponenterna för elfordon – batteri, Power Control Unit och motor. Genom att möta kundernas krav med hjälp av toppeffektiva produktionsmetoder, ”Mono-zukuri”, kommer Hondas elfordon bidra med körglädje till ett överkomligt pris.

När det gäller batterier, en av de viktigaste delarna i ett elfordon, kommer Honda aktivt att använda sina egna källor, med sikte att inkludera dem i halvledarbatterierna som Honda för närvarande utvecklar för sina motorcyklar.

Honda Motorcycle: Carbon Neutrality through Electrification
  1. Smidig och smartare elmotorcykelåkning

<Initiativ för att utveckla laddningsinfrastruktur och standardisera batterier>

En utvecklad laddningsinfrastruktur med standardiserade batterier är avgörande för att utöka användningen av elfordon. Som en del av utvecklingen av laddningsinfrastrukturen arbetar Honda för en hög grad av batteridelning.

(1) Hög grad av batteridelning

– Honda har etablerat ett samriskföretag i Indonesien, en av de större motorcykelmarknaderna, för att erbjuda en batteridelningstjänst som använder MPP:er och MPP-drivna motorcyklar. En batteridelningstjänst drivs för närvarande på Bali.

– I Indien planerar Honda att lansera en batteridelningstjänst för elektriska trehjuliga taxibilar (så kallade ”rikshor”) i slutet av året. Honda planerar också att introducera batteridelning i andra asiatiska länder.

- I Japan, i april i år, införlivade ENEOS Holdings, Inc. och de fyra stora japanska motorcykeltillverkarna*6 Gachaco, Inc., som kommer att tillhandahålla en delningstjänst av standardiserade utbytbara batterier för elmotorcyklar, och utveckla infrastruktur för denna service. Företaget planerar att börja sin motorcykelbatteridelningstjänst i höst.

(2) Standardisering av batterier

– I Japan har fyra stora japanska motorcykeltillverkare kommit överens om gemensamma specifikationer för utbytbara batterier baserat på JASO TP21003*7-riktlinjen.

–  Honda arbetar för standardisering av utbytbara batterier samtidigt som företaget deltar i ett batterikonsortium i Europa*8 och arbetar med ett partnerföretag i Indien.

*6 Honda, Kawasaki Motors, Ltd., Suzuki Motor Corporation och Yamaha Motor Co., Ltd.

*7 The Society of Automotive Engineers of Japan, Inc. Organization (JASO) technical paper TP21003, the “Guideline For Swappable Batteries Of Electric Two Wheel Vehicles”

*8 Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), som syftar till att främja användningen av elektriska motorcyklar och andra kompakta elektriska mobilitetsprodukter i stor utsträckning.

Förbättringar inom programvaruteknik

För att öka mervärdet av sina elmotorcyklar siktar Honda på att omvandla sin verksamhet från fokus på engångsförsäljning av hårdvara (produkt) till en återkommande affärsmodell som kombinerarar hårdvara och mjukvara.

För programvaruutveckling kommer Honda att anlita dotterbolaget Drivemode*9 för att skapa mervärde för sina motorcyklar i den uppkopplade världen. Med utgångspunkt med sina elektriska pendlarfordon som planeras inför 2024, strävar Honda efter att erbjuda en användarupplevelse (UX) som fortsätter att berika åkglädjen genom uppkoppling, såsom optimala färdvägar efter batteriets laddningsstatus, aviseringar om laddningsplatser, coachning för säker åkning samt eftermarknads- och servicetjänster.

Framöver kommer Honda att arbeta med att skapa en uppkopplad plattform som skapar mervärde genom att koppla samman inte bara motorcyklar, utan genom att länka flera Honda-produkter mellan olika produktkategorier.

*9 En utvecklare av programvara som förvandlar UX för mobilitet. Drivemode bygger smartare, säkrare, uppkopplad körteknik för alla på vägen.

12 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
12 Relaterade bilder