29 okt 2021 ID: 350644
URL Copied!

Honda introducerar initiativ för ökad användning av Honda Mobile Power Pack, bärbara och utbytbara batterier

Honda introducerar initiativ för ökad användning av Honda Mobile Power Pack, bärbara och utbytbara batterier

TOKYO, Japan, 29 oktober 2021 – Honda Motor Co., Ltd. höll idag en presskonferens om ytterligare användningsområden för Honda Mobile Power Pack (MPP), Hondas bärbara och utbytbara batterier och initiativ för ökad användning av förnybar energi .

En sammanfattning av konferensen följer.

 • Initiativ för ökad användning av förnybar energi

– I strävan efter ett koldioxidneutralt samhälle –

 • Uppnå en lämplig balans mellan tillgång och efterfrågan på el genom att installera en "buffertfunktion" med hjälp av MPP och andra enheter.
 • Förbättra användbarheten av förnybar energi genom att ta itu med den största frågan som förnybar energi står inför, dvs. känsligheten för naturliga förhållanden, genom att minska belastningen på elnätet (med hjälp av "buffertfunktionen").
 • Överväga möjligheten att leverera el från MPP till elnätet vid brist på el.

Med alla sina produkter och all företagsverksamhet strävar Honda efter att skapa ett koldioxidneutralt samhälle senast 2050. Som del av ett av Hondas initiativ för att nå målet har man utvecklat konceptet "Honda eMaaS" genom vilket Honda kommer att bidra till "mobilitetsfrihet" samt "ökad användning av förnybar energi" genom att koppla samman eldrivna mobilitetsmedel med energitjänster. Med sitt koncept som grund kommer Honda att öka användningen av förnybar energi genom att bredda utbudet av eldrivna produkter med elektrifiering av sina motorcykel- och bilprodukter samt genom ytterligare användning av MPP och även genom att leverera smart el till energiinfrastrukturen.

Honda Introduces Initiatives for the Mobile Power Pack; portable and swappable batteries

En av utmaningarna med att använda förnybar energi som kraftkälla är att mängden genererad el inte kan anpassas till den faktiska efterfrågan eftersom mängden genererad el varierar beroende på naturliga förhållanden som väder, klimat och tid på dygnet. När elproduktionen är för liten jämfört med efterfrågan kan det orsaka strömavbrott. På samma sätt kan det även vid för stor elproduktion orsaka strömavbrott för att förhindra överbelastning på nätet, vilket kan leda till att överflödig elektricitet slösas bort.

För att lösa dessa problem och öka användningen av förnybar energi är det viktigt att etablera en "buffertfunktion" som kan skapa en lämplig balans mellan tillgång och efterfrågan på el. "Buffertfunktionen" medför möjligheten att justera mängden el genom att tillfälligt lagra överskottsel med hjälp av MPP eller andra enheter.

Med ökad användning av MPP kommer det att bli enklare att använda förnybar energi som är känslig för naturliga förhållanden. När överskottsel genereras dagtid med solenergi, kommer MPP att fungera som en buffert genom att lagra sådan överskottsel. När elförsörjningen inte kan möta efterfrågan senare på eftermiddagen, kan elen som lagras i MPP under dagtid användas för att uppnå spetslastutjämning som minskar och jämnar ut belastningen på elnätet.

I framtiden överväger Honda dessutom möjligheten att leverera el från MPP till elnätet i vid brist på el, genom att ansluta Honda Mobile Power Pack Exchanger e: till elnätet. Honda Mobile Power Pack Exchanger e: är en batteribytesstation, för närvarande är under utveckling, som kan ladda flera MPP samtidigt.

Honda Introduces Initiatives for the Utilization of Honda Mobile Power Pack, portable and swappable batteries
 • Framtida utbyggnad av användningsområden för MPP
 • Överväga sekundär användning av MPP när sådan blir olämplig att använda med mobilitetsmedel på grund av försämring.
 • Utöka användningen av MPP utanför branschgränserna, samtidigt som man arbetar mot standardisering.

Honda strävar efter ett koldioxidneutralt samhälle och efter att ytterligare utöka användningen av MPP för ett brett utbud av produkter. Samtidigt arbetar Honda med planer för sekundär användning (återanvändning) av MPP när den blir olämplig för användning med mobilitetsmedel på grund av försämrad batterikapacitet, inklusive användning som lagringsbatteri för hushållsbruk och som strömkälla för andra produkter.

Dessutom överväger ett antal företag för närvarande att utveckla produkter som kommer att använda MPP som strömkälla. För att påskynda en sådan utveckling och utöka användningen av MPP har Honda arbetat för att etablera branschstandarder för bärbara och utbytbara batterier.

  • Bakgrund till utvecklingen av MPP

  Som ett företag som förser kunder över hela världen med ett brett utbud av produkter som motorcyklar, bilar och energiprodukter, ser Honda det som ett uppenbart ansvar att öka användningen av ren energi för mobilitet och människors vardag. Ett av koncepten som skapades till följd av detta var "delad användning av bärbara och utbytbara batterier."

  Honda utvecklade MPP för att göra det praktiskt för människor att använda elektricitet från förnybara energikällor, när som helst och var som helst, för sin mobilitet och vardag, genom att lagra en liten del av sådan elektricitet i ett bärbart och utbytbart batteri. Dessutom gör MPP det möjligt att lagra och hantera el, kommunicera med andra och ömsesidigt tillgodose elbehoven inom mindre utrymmen som mobilitetsmedel och bostadshus.

  Med målet att skapa ett sådant motståndskraftigt (flexibelt) samhälle, introducerade Honda MPP 2017. MPP användes först på en Honda elmotorcykelmodell som började säljas 2018. Den nya eldrivna trehjuliga skotern GYRO CANOPY e: som började säljas idag är utrustad med ett Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:), en helt ny MPP med större batterikapacitet.

  • Hondas initiativ hittills med syfte att utöka användningen av MPP

  Sedan februari 2019 har Honda genomfört demonstrationstester i Filippinerna för utnyttjande av överskottsel med MPP och elektriska motorcyklar i syftet "lokal produktion och lokal förbrukning" av el från förnybara energikällor.

  Sedan juli 2019 har Honda dessutom genomfört demonstrationstester i Indonesien av batteridelning med MPP och elektriska motorcyklar i syfte att påskynda elektrifieringen av mobilitetsmedel och öka användningen av förnybar energi.

  Sedan februari 2021 har Honda även genomfört demonstrationstester av batteridelning för eldriven trehjulingstaxi i Indien.

  Mot bakgrund av resultaten från Hondas demonstrationstestning kommer man under första halvåret 2022 att starta en batteridelningstjänst med MPP e: i Indien.

  • MPP e:s huvudsakliga funktioner

  (MPP e:) är ett litiumjonbatteri som kan lagra en stor mängd el på mer än 1,3 kWh, som kan användas som strömkälla för ett brett utbud av elektriska enheter, inklusive mindre mobilitetsmedel.

   

  • Stor mångsidighet: Utöver mobilitetsmedel kan MPP e: användas som strömkälla för ett brett utbud av kompatibla enheter.
  • Mycket slittålig: Värmeavledningen under kontinuerlig urladdning bidrar till att förhindra att batteriets prestanda försämras på grund av höga temperaturer, medan tillräcklig vatten- och vibrationsbeständighet samt erforderligt stötskydd tillhandahålls i normal driftsmiljö.
  Dataanvändning: Den inbyggda styrenheten läser av skicket på MPP e: och registrerar alla händelser. Dessa data kommer att samlas in genom kontakten medan MPP e: laddas och används sedan för batteridelning och annan sekundär användning.
09 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
9 Relaterade bilder