11 jun 2021 ID: 333259
URL Copied!

Honda presenterar grundandet av Ashirase, Inc., en start-up från IGNITION, ett nytt nyföretagandeprogram inom Honda

Honda presenterar grundandet av Ashirase, Inc., en start-up från IGNITION, ett nytt nyföretagandeprogram inom Honda

Nyetableringen har som mål att lansera Ashirase, ett navigeringssystem för skor avsett för personer med synnedsättning

 

TOKYO, Japan, 11 juni, 2021 – Honda Motor Co., Ltd. presenterade idag grundandet av Ashirase, Inc., den första nyetablerad affärsverksamheten från IGNITION, Hondas nyföretagandeprogram. Ashirase, Inc. utvecklar för närvarande ett navigationssystem för skor för att stödja personer med synnedsättning vid promenader och har som mål att påbörja försäljningen av systemet, som också heter "Ashirase", före slutet av det budgetår som avslutas 31 mars, 2023.

 

Ashirase är ett navigeringssystem som består av en smartphone-app och tredimensionell vibrationsenhet som innehåller en rörelsesensor som placeras inuti skon.

 

Baserat på den rutt som appen väljer, vibrerar enheten för att tillhandahålla navigering. När användaren ska gå rakt, vibrerar den vibrator som är placerad i skons främre del, och när användaren närmar sig en sväng till vänster eller höger, vibrerar vibratorn på vänster eller höger sida för att meddela detta till användaren. Den navigering som Ashirase tillhandahåller möjliggör en intuitiv förståelse för rutten, och därför behöver användaren inte vara konstant uppmärksam på riktningen, vilket gör det möjligt för användaren att promenera säkrare och på ett mer avslappnat sätt.

 

■ Viktiga funktioner i Ashirase

  • Vägledningsinformationen för användare med synnedsättning genereras baserat på information från GNSS*1-positionering samt användarens fotrörelser.
  • Navigering tillhandahålles genom vibrationer i foten, så att användaren kan hålla sin vita käpp i handen och kan koncentrera sig på att lyssna efter omgivande ljud.
  • Vibratorerna är placerade längs fotens nervskikt, vilket gör det enkelt att känna av vibrationen.
  • Mjuka material som bibehåller sin ursprungliga form används i enheten för att begränsa eventuella obehag för användaren.

 

■ Problem som uppkommer när personer med synnedsättning promenerar

I Japan, beräknades antalet personer med synnedsättning, som även inkluderade personer med sämre syn*2 vara 1,64 miljoner, 2007, och det antalet beräknas öka med nära 2 miljoner till 2030*3.

 

Personer med synnedsättning måste kontinuerligt kontrollera säkerheten och rutten till målet när de promenerar ensamma. Men, då de måste använda alla återstående sinnen för att hämta in information för att kompensera för sin begränsade syn, är det i någon grad ofrånkomligt att de inte kommer att kunna vara tillräckligt uppmärksamma och därmed stå inför funktionella problem, som att de exempelvis "har gått vilse" eller "hamnar i osäkra situationer". Dessutom, har upptäcktssessioner som genomförts av utvecklingsteamet tillsammans med personer med synnedsättning avslöjat sådana funktionella problem som leder till psykologiska problem, enligt kommentarer som exempelvis:

"Jag känner mig frustrerad när jag kommer ihåg den tid då jag kunde promenera fritt utan synproblem." (kommentar av en person med sämre syn)

"När jag går vilse, svarar ibland inte människor runtomkring mig när jag talar med dem. Det är skrämmande för jag vet inte varför de inte svarar." (kommentar från en person som blivit helt blind sent i livet).

 

Med konceptet "navigering som möjliggör säkerhet och sinnesro för personer med synnedsättning", utvecklas Ashirase som en produkt som hjälper användare att nå sina destinationer lättare och ger en mer självständig livsstil.


■ Kommentar från Wataru Chino, Representative Director hos Ashirase, Inc.

"En olycka som drabbade en av mina familjemedlemmar motiverade mig till att vidta åtgärder för att förverkliga en säker och friare rörlighet för personer med synnedsättning. Jag utvecklade Ashirase och ansökte till IGNITION, Hondas nyföretagandeprogram, vilket ledde till grundandet av Ashirase, Inc. Jag är säker på att vi kommer att ställas inför många hinder medan vi arbetar för en marknadslansering av Ashirase, men vi kommer att övervinna dessa hinder ett i taget och satsa helhjärtat på att skapa frihet i rörligheten för personer med synnedsättning."

 

 

Slut

 

 

*1 GNSS står för Global Navigation Satellite System, ett samlingsnamn för olika system för satellitpositionering, navigering och tidtagning (PNT).

 

*2 Rapporten från 2006-2008 om "sociala kostnader för synskador i Japan" som publicerades av ett forskningsteam inom Japan Ophthalmologists Association definierar "personer med korrigerad syn på mer än 0,1 (20/200 i det amerikanska systemet) och under 0,5 (20/40 i det amerikanska systemet) på det öga de ser bäst med."

 

*3 Källa: rapport från 2006-2008 om "samhällskostnaden för synnedsättning i Japan" som publicerats av Japan Ophthalmologists Association Webbadress: https://www.gankaikai.or.jp/info/kenkyu/2006-2008kenkyu.pdf (endast på japanska)

04 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
3 Relaterade bilder
1 Relaterade video