Nyhetsbulletin
11 jun 2021 ID: 333258
URL Copied!

Honda påbörjar en expansion av sitt nyföretagandeprogram, "IGNITION", till hela företaget, för att bidra till att förverkliga idéer och drömmar hos Hondas medarbetare

- Skapar en frisk fläkt baserat på det passionerade behovet att hjälpa människor -

 

TOKYO, Japan, 11 juni, 2021 – Honda Motor Co., Ltd. har börjat utöka sitt nyföretagandeprogram, IGNITION, till hela företaget. IGNITION är ett program som ger form till originella teknologier, idéer och konstruktioner från Hondas medarbetare och bidrar till att lösa sociala problem och skapa mervärde för människor.

 

IGNITION-programmet inleddes 2017 av Honda R&D Co., Ltd., ett av Hondas dotterbolag inom forskning och utveckling. Sedan det startade upp har IGNITION fått många ansökningar med nya affärsidéer, och flera förslag som har en hög grad av kompatibilitet med Hondas verksamhet drivs redan av Honda med siktet inställt på kommersialisering.

 

Det kom även förslag som snabbare skulle kunna skapa mervärde för samhället om de drevs via en start-up, förslag som kan dra nytta av fördelarna med de unika egenskaperna hos start-ups. Därför introducerades 2020 ytterligare ett alternativ till IGNITION för att sträva efter kommersialisering av nya affärsidéer genom affärssatsningar, utöver kommersialisering inom Honda.  Ashirase Inc., vars grundande meddelades idag, är den första affärssatsningen som har sitt ursprung i IGNITION.

 

Dessutom, började Honda i april 2021, utveckla IGNITION till ett program i hela företaget vilket gör det möjligt för alla Hondas medarbetare i Japan att ta sig an utmaningen att skapa nya affärsideér. Genom att förverkliga idéer och drömmar inte bara från tekniker, utan även för medarbetare från olika avdelningar, inklusive produktions-, försäljnings- och administrationsavdelningar, kommer Honda att skapa produkter och erfarenheter som ännu inte finns i världen, och därigenom skapa en "frisk fläkt" i samhället.

 

IGNITION samarbetar med riskkapitalföretag som deltar i form av jurymedlemmar i den sista omgången av utvärderingen av varje förslag ur ett investerarperspektiv. Förslagsställarna har dessutom tillgång till råd och stöd från riskkapitalföretaget under utvärderingsprocessen.

 

■ Om IGNITION

  • Alla medarbetare inom Honda i Japan har rätt att skicka in förslag oavsett längden på deras anställning eller avdelning de jobbar på.
  • Idéer som godkänns under den sista utvärderingsprocessen kommer att kommersialiseras inom Honda eller genom grundandet av en start-up.
  • Beslutet om kommersialisering, kommer i princip att ske inom en sexmånadersperiod, under vilken ett specialteam bestående av interna specialister formas för att ge stöd till respektive förslagsställare.
  • Riskkapitalföretaget kommer att ge råd och stöd till respektive förslagsställare under hela utvärderingsprocessen.
  • För att garantera den nyetablerade verksamhetens oberoende, kommer graden av kapitaltillskott från Honda att vara begränsade till maximalt 20 %.

 

■ Kommentar från Yasuhide Mizuno, IGNITION Chief Juror/Managing Officer hos Honda Motor Co., Ltd.

"Hos Honda, finns det många medarbetare som har en passionerad önskan att hjälpa människor och bidra till samhället med hjälp av originell teknik och nya idéer. IGNITION är ett program som uppmuntrar och ger form åt sådana teknologier och idéer från Hondas medarbetare och gör det möjligt för dem att skapa mervärde som bidrar till att att lösa sociala problem. Vi utökar nu programmet så att det inkluderar alla medarbetare i Japan, och erbjuder dem en möjlighet att ta sig an en ny utmaning för att starta deras egna affärsverksamheter. Det finns extremt höga hinder för att starta affärsverksamheter, men vi hoppas att IGNITION kommer att ge en ytterligare stimulans för Hondas utmanande anda, och gör det möjligt för oss att skapa en uppfriskande fläkt genom att tänka utanför våra befintliga verksamheter för att skapa nya produkter och upplevelser som ännu inte finns i världen."

Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga