16 mar 2021 ID: 330584
URL Copied!

HONDAS EUROPEISKA LOGISTIKANLÄGGNINGAR BELÖNAS MED FN:S STATUS "SDG PIONEER"

HONDAS EUROPEISKA LOGISTIKANLÄGGNINGAR BELÖNAS MED FN:S STATUS "SDG PIONEER"
  • Hondas europeiska logistikanläggningar belönas med FN:s status "SDG Pioneer" för sitt ständiga engagemang inom hållbarhet, välbefinnande och samhällsansvar

  • Priset erkänner Hondas långvariga engagemang att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som en del i ett världsomspännande initiativ som leds av FN:s Global Compact

Två av Hondas europeiska logistikanläggningar har belönats med FN:s status "SDG Pioneer" för ständigt engagemang inom hållbarhet, välbefinnande och samhällsansvar

De två platserna, i Aalst och Gent, Belgien, belönades med titeln efter en rigorös utvärderingsprocess där de fick uppvisa sitt bidrag till vart och ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling under de senaste tre åren, som fastställts av FN:s institut för utbildning och forskning.

Som en del i ett världsomspännande initiativ som leds av FN:s Global Compact, definierar de globala målen för hållbar utveckling en tydlig vision för en hållbar framtid med tio principer. Dessa innefattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och strävar efter att lösa viktiga sociala problem som fattigdom och hunger, ojämlikhet och klimatförändringar till 2030.

Honda Motor Europe Logistics-anläggningarna (HMEL) i Aalst och Gent belönades med statusen "SDG Pioneer" efter att ha uppvisat en insikt i de globala målen för hållbar utveckling och affärsstrategin för att arbeta mot dem, vidtagit ett holistiskt synsätt för att uppnå dessa mål och för att ha implementerat en tydlig åtgärdsplan med mål enligt S.M.A.R.T. Respektive anläggnings deltagande fick stöd av Voka, Flanderns handels- och industrikammare och CIFAL Flanders, det lokala navet för UNITAR.

Yoshiaki Nisa, chef för HMEL kommenterar: "Vi är fast beslutna att uppfylla de strängaste hållbarhetsstandarderna i vår logistikverksamhet, och arbetar mot ett rent och säkert samhälle genom många pågående initiativ som fokuserar på energi-, CO2- och avfallsreducering, personalens välbefinnande och vårt samhällsansvar. Priset för "SDG Pioneer" är ett bevis på det hårda arbete och engagemang som många av våra anställda har lagt ner, och jag tackar var och en av dem för deras ständiga engagemang i arbetet för att nå dessa mål. Att få ett erkännande av Förenta Nationerna är en viktig hyllning och något som vi alla kan vara väldigt stolta över."

Exempel på några nyligen genomförda initiativ som har bidragit till att de två anläggningarna har uppnått statusen SDG Pioneer, innefattar en flytt från lastbilstransport till pråmtransport för de 1400 containrar med produkter och delar som HMEL tar emot varje år i Antwerpens hamn, och som sedan transporteras till anläggningarna i Aalst och Gent. Flytten, som implementerades i juni 2019, har sparat mer än 14 ton CO2 till dags dato, med en positiv effekt på trafiknivåer och trafiksäkerhet, samtidigt som den bidrar till HMEL:s ständiga engagemang i att åstadkomma optimal transporteffektivitet i sina verksamheter.

Båda anläggningarna fortsätter att fokusera på att minska energiförbrukningen, med pågående storskaliga initiativ som inbegriper installation av lågenergilampor och effektivare uppvärmnings- och kylsystem, samt ett nyligen utfört projekt som täckte taket på hela lagret och kontorsbyggnaden i Gent med 1800 m2 avancerat isoleringsmaterial.

Andra initiativ som genomförts av HMEL inkluderar en "Youth Start"-projektutbildning för personer mellan 16–20 år för att utveckla deras kunskaper och få dem i arbete, samt flera projekt som stöder personalens välbefinnande, säkerhet och personliga utveckling på arbetsplatsen.

Priset för SDG Pioneer följer i spåren av att HMEL blev ett av endast fyra företag som fick benämningen "Lokal hjälte för hållbarhet" av staden Aalst, 2019, till följd av det ständiga engagemanget för hållbarhet, välbefinnande och samhällsansvar under de senaste 17 åren. Staden ger sitt erkännande för HMEL:s ständiga engagemang för att uppnå sina hållbarhetsmål och samtidigt uppnå sina kommersiella mål.

01 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
1 Relaterade video