11 mar 2021 ID: 330500
URL Copied!

HONDA MOTOR EUROPE INTRODUCERAR NYA FÖRSTKLASSIGA KUPÈLUFTFILTER SOM EFFEKTIVT BIDRAR TILL ATT MINSKA INFEKTIONSRISKEN FÖR VIRUSET SARS-COV-2

  • Hondas förstklassiga kupéluftfilter fångar luftburna aerosoler på ett tillförlitligt sätt med en unik progressiva utformning i flera lager och förhindrar spridningen av aktiva virus
  • De nya filtren har ett filtreringssystem med fyra lager för maximalt skydd
  • Filtret fångar upp mer än 90 procent av alla virala aerosoler och ett innovativt andra steg inaktiverar nästan 100 procent av den insamlade virusbelastningen via ett biofunktionellt lager som är impregnerat med fruktextrakt

 

Honda erbjuder nu ett förstklassigt högeffektivt kupéluftfilter som fångar upp en rad skadliga bakterier, allergener och till och med virus kopplade till betydande hälsorisker, inklusive viruset SARS COV-2.

 

Hondas förstklassiga kupéluftfilter har utvecklats i samarbete med Freudenberg och erbjuds som en ny originalreservdel från Honda, som ett alternativ till Hondas vanliga pollenfilter. Detta nya kupéluftfilter ger ett aktivt skydd genom att minska koncentrationen av virala aerosoler betydligt. Detta sker genom en unik utformning med flera lager som effektivt filtrerar, fångar upp och bekämpar skadliga gaser i miljön liksom icke-organiska och biologiska partiklar samt aerosoler.

 

Eiichi Hino, President Honda Access Europe NV sa "Då samhället är mer medvetet om bakterier och virus, som exempelvis COVID-19, än någonsin tidigare förväntar vi oss att efterfrågan på skyddslösningar snabbt kommer att öka. Det förstklassiga kupéluftfiltret är ett bra exempel på hur Honda samarbetar snabbt med sina leverantörer för att leverera en riktigt bra produkt som förbättrar hälsan och säkerheten för förare och passagerare."

 

Hondas förstklassiga kupéluftfilter – så fungerar det

 

För att minska infektionsrisken i bilens kupé, är den allmänna rekommendationen att öka tillförseln av friskluft för att minska koncentrationen av aerosoler. I återcirkulationsläget beror avlägsnandet av virus till stor del på filtreringssystemets effektivitet och graden av luftväxling.

 

De första två mikrolagren i Hondas förstklassiga kupéluftfilter fångar de flesta extremt små aerosoler, damm och pollen medan det tredje lagret, som är tillverkat av aktivt kol, har till uppgift att absorbera skadliga föroreningar, såsom partiklar och sura gaser. Ett innovativt fjärde biofunktionellt lager är behandlat med det aktiva ämnet i fruktextrakt som effektivt inaktiverar uppfångade virala aerosoler och förhindrar att de släpps tillbaka ut i kupéluften. Detta har slutgiltigt bevisats genom en omfattande serie tester som genomförts i samarbete med forskningsinstitutet OFI i Österrike.

 

Coronavirus sprids via droppar som skapas när de som bär på smittan nyser, hostar eller andas och dropparna kan vara smittsamma på ytor i timmar, eller till och med dagar. Förändringar i luftflöden, temperatur och luftfuktighet kan alla medföra att partiklarna blir luftburna igen, då de i så fall kan plockas upp av filtret.

 

Filtreringslagren för små fina partiklar ger ett förbättrat skydd mot virusöverföring i jämförelse med standardfilter. De separerar bevisligen inte bara droppar (> 5 μm), utan även kritiska virala aerosoler (dropparnas kärnor som är betydligt mindre än 5 μm). Hondas nya förstklassiga kupéluftfilter kan fånga upp mer än 90 procent av alla virala aerosoler. Dessutom, inaktiverar ett innovativt andra steg nästan 100 procent av den insamlade virusbelastningen via ett biofunktionellt lager som impregnerats med det aktiva ämnet i fruktextrakt.

 

Viruset SARS-CoV-2 är bara det senaste i en obruten rad virus i mänsklighetens historia som påverkar vår hälsa. När det kommer till att minska risken vid bilresor erbjuder Hondas förstklassiga kupéluftfilter ett av de bästa skydden på marknaden.

 

Hondas återförsäljare kan leverera och montera de nya filtren, som finns tillgängliga för alla Hondas senare modeller.

 

 

- Slut -

 

Meddelande till redaktörer:

 

JURIDISK ÖVERENSSTÄMMELSE

Det biofunktionella lagret i Hondas förstklassiga kupéluftfilter inaktiverar skadliga organismer. Till skillnad från många traditionella kemiska biocider som inte får användas i fordon eller som är märkta med "måste ersättas", så uppfyller det aktiva ämnet i fruktextrakt den nya EU-förordningen om biocidprodukter (BPR, EU-förordning 528/2012).

REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINIMERA RISKER I BILENS KUPÉ

  • En ökad tillförsel av friskluft är ett effektivt sätt att skydda sig mot virus i bilar. Detta maximerar utspädningen av luftburna aerosoler.
  • Effektiviteten hos filtrets delar spelar en viktig roll vid filtrering av miljöföroreningar, skadliga ämnen och sjukdomsframkallande aerosoler. I återcirkulationsläget beror den virala luftreningsprestandan till stor del på filtreringssystemets virala filtreringseffektivitet och graden av luftväxling.
  • Innovativa delar av filtret med ytdesinficerande egenskaper förhindrar på ett effektivt sätt att virala biobelastningar släpps ut i luften igen, samtidigt som den högsta nivån av skydd för människors hälsa och miljön garanteras.
  • Service av filter: Särskilt under rådande omständigheter bör kupéluftfiltret bytas oftare än vanligt för att bibehålla ett optimalt skydd.

 

 

Foto: © Freudenberg Filtration Technologies, Honda

micronAir® är ett registrerat och skyddat varumärke som tillhör Carl Freudenberg KG.
© Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG.

I enlighet med bestämmelserna i förordningen om användning av biocidprodukter måste slutkunden informeras om att Hondas förstklassiga kupéluftfilter som utvecklats i samarbete med Freudenberg är en "behandlad vara" med biocidliknande egenskaper.

 

Hondas förstklassiga kupéluftfilter som utvecklats i samarbete med Freudenberg har antivirala ytdesinficerande egenskaper tack vare ett funktionellt filterlager baserat på fruktextrakt (aktivt ämne, citronsyra CAS-Nr. 77-92-9 och/eller 5949-29-1) för användning i luftbehandlings-/luftkonditioneringssystem. Säkra bakteriostatiska och fungistatiska ytdesinficeringsegenskaper mot en mängd grampositiva och gramnegativa bakterier, jäst och svamp liksom bevisade virala ytdesinficeringsegenskaper (utmärkt antiviral effekt på influensavirus H1N1 (svininfluensa) och coronavirus HCoV 229E i enlighet med ISO 18184:2019) för att förhindra virusspridning/återgång till aerosolform. Rådande omständigheter gör det för farligt att testa filtret mot SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakar sjukdomen COVID-19, men Freudenberg förväntar sig att det åstadkommer samma 99,9-procentiga effektivitet.

Dokumentet tillhandahåller icke-bindande information. Honda och Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG kan inte åta sig något ansvar gällande påståendenas fullständighet eller korrekthet. Ansvar och garantifrågor ska styras helt av bestämmelserna i den leveransrelation som berörs.

01 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
1 Relaterade dokument