Nyhetsbulletin
07 dec 2017 ID: 124240

Honda och Kina-baserade SenseTime kommer att bedriva gemensam forskning och utveckling inom AI-teknik för automatiserad körning

I arbetet med att etablera automatiserade körteknologier för att förverkliga ett kollisionsfritt samhälle har Honda R&D Co., Ltd., ett dotterbolag till Honda Motor Co., Ltd., tecknat ett 5-årskontrakt om gemensam forskning och utveckling med SenseTime Group Limited, ett Kina-baserat IT-företag som specialiserat sig på AI-teknik.

SenseTime är ett företag med högt internationellt anseende som utmärker sig inom bildigenkänningsteknik, speciellt igenkänning av rörliga föremål, och drivs av teknik för djup inlärning, en av de mest avancerade AI-teknikerna.

I detta gemensamma forskningsprojekt kombineras SenseTimes igenkänningsteknik för rörliga föremål med Hondas AI-algoritmer för scenförståelse, riskförutseende och åtgärdsplanering. De två företagen kommer att utveckla ytterst sofistikerade automatiserade körteknologier som möjliggör komplicerad automatiserad körning i stadsmiljöer.

Den gemensamma forskningen kommer dessutom inte att begränsas till automatiserad körning. Företagen plnanerar även att utöka samarbetet till att innefatta en robotteknik.

 

Honda-SenseTimes gemensamma forsknings- och utvecklingsområden:

AI-algoritmer som kommer att tillämpas i system för automatiserad körning

- Scenförståelse: Beräkning av körmiljön och fotgängares och fordons beteende och intentioner.

- Riskförutseende: Förutseende av fotgängares och fordons kommande positioner baserat på resultat från beräkningen av körmiljön samt fotgängarnas och fordonens intentioner.

- Åtgärdssplanering: Beslut om åtgärder som vidtas av fordonet som t.ex. att starta, stanna och väja,
och sedan skapa en körplan baserat på resultaten av riskförutseendet.

Storskaliga beräkningsteknologier som krävs för att träna AI-algoritmerna

Tekniker för att paketera AI-programmen med fordonets reglagestyrning

 

Redaktörens noteringar:

Om SenseTime

- Officiellt företagsnamn: SenseTime Group Limited

- Huvudkontor: Hong Kong, Kina

- Affärsverksamhet: Planering, utveckling och drift av tjänster som drivs av teknik för djupgående inlärning

- Representant: Xu Li, VD

- Grundat: Oktober 2014

- Bevisad teknisk styrka: SenseTime har tidigare vunnit första platsen i ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), en tävling i utvärdering av algoritmer för föremålsdetektering och bildklassificering i stor skala, två år i rad (2015 och 2016).

Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga