05 dec 2017 ID: 124238

Honda installerar ny tvåvägsladdningsteknik på europeisk FoU-centrum

 Honda installerar ny tvåvägsladdningsteknik på europeisk FoU-centrum
  • Energi kan tas ifrån och returneras till elnätet med ny utrustning
  • Den nya laddningsstationen är ytterligare ett steg mot ett nollutsläppssamhälle
  • Projektet är ett samarbete mellan Honda, EVTEC och The Mobility House
  • Installationen testar el-fordonsbatteriers och förnybara energikällors integrering

Honda har investerat i en avancerad tvåvägsladdningsteknik på sin europeiska R&D-anläggning i tyska Offenbach. Tekniken hjälper till att balansera efterfrågan och lagra energi på ett mer effektivt sätt i hela anläggningen. Det nya laddningssystemet inkorporerar produktionen av förnybar energi och är en testanläggning för utrustning som i framtiden kommer att finnas tillgänglig för privata hushåll.

Teknikanläggningen i Tyskland följer Honda Power Manager Concepts lansering för hushållsanvändning i samband med 2017-års motormässa i Frankfurt i september. Konceptet förhandsvisade en helt integrerad energiöverföring, som hämtar energi från elnätet och kan skicka tillbaka lagrad energi från el-fordonets (EV)-batterier - genom "Vehicle-to-Grid"- eller "V2G"-teknik. Den senaste försöksanläggningen vid Hondas Offenbach-anläggning tillämpar samma principer i större skala.

Med tvåvägsenergiöverföring, tas elektricitet från elnätet eller genereras med solpaneler, och används för att ladda el-fordon som är inkopplade i systemet. När ett el-fordon är inkopplat, kan energin i batteriet föras tillbaka för att hjälpa till med att stabilisera elnätet när det finns ett energiöverskott eller -underskott.

Jörg Böttcher, Vice President hos Honda R&D Europe, säger: "Med installationen av den senaste tvåvägsladdningstekniken vid vår R&D-anläggning i Tyskland lägger vi till nästa teknik till vårt Smart Company-projekt vilket ytterligare stärker vår forskningsverksamhet inom nollutsläppssamhället och framtida rörlighet."

Med hjälp av tvåvägsutrustning och teknik från The Mobility House* siktar Honda på att optimera energihushållningen vid sitt europeiska R&D-center och maximera användningen av framförallt förnybar solenergi. Projektet testar interaktionen, kompatibiliteten och energiflödet mellan specifika elektriska komponenter, inklusive förnybara solceller och el-bilsbatterier. Anläggningen representerar ett samarbete mellan Honda R&D Europe, energiserviceleverantören The Mobility House och det schweiziska teknikföretaget EVTEC.

Investeringen i den bidirektionella energiöverföringstekniken förstärker ytterligare världens mest avancerade offentliga laddningsstation för inkopplingsbara fordon, som lanserades hos Honda R&D Europe under sommaren 2017. Dess toppmoderna 940V-kapacitet kan leverera upp till 150 kW energi, vilket möjliggör att så många som fyra fordon med olika typer av kontakter kan laddas samtidigt. Sedan installationen i juni har laddningsstationen för el-bilar levererat energi till 447 laddningssessioner och sparat in 3,87 ton CO2.

 

Redaktörens noteringar:

*The Mobility House, som grundades 2009, tillhandahåller innovativa laddnings- och energilagringslösningar för biltillverkare i mer än 10 länder runt om i världen från sina anläggningar i München, Zurich och San Francisco. För ytterligare information, besök: http://www.mobilityhouse.com/en/

01 Totalt antal poster
Inga medier tillgängliga
1 Relaterade bilder