Pressemeddelelse
11 jun 2021 Id: 333258
URL Copied!

Honda starter udvidelsen af sit program til oprettelse af nye virksomheder, kaldet “IGNITION,” der skal hjælpe Hondas medarbejdere med at realisere deres ideer og drømme

- At genere en frisk brise baseret på et passioneret ønske om at hjælpe mennesker -

 

TOKYO, Japan, 11. juni 2021 – Honda Motor Co., Ltd. begynder nu at udvide sit program til oprettelse af nye virksomheder, kaldet IGNITION, til hele koncernen.  IGNITION er et program, der giver form til originale teknologier, ideer og designs fra Hondas medarbejdere, og bidrager til at løse sociale problemer og skabe ny værdi for mennesker.

 

IGNITION-programmet blev startet i 2017 af Honda R&D Co., Ltd., Hondas datterselskab til forskning og udvikling. Siden da har IGNITION modtaget mange ansøgninger med nye virksomhedsideer og mange forslag, der har en høj grad af kompatibilitet med Hondas virksomhed, og som allerede nu bliver udviklet hos Honda for at komme på markedet.

 

Der er dog også forslag, der hurtigere vil kunne levere værdi til samfundet, hvis de bliver udviklet via en startup-virksomhed, med de fordele og unikke egenskaber som en startup har; derfor tilføjede IGNITION i 2020 muligheden for at forfølge kommercialisering af nye forretningsideer via startups, udover kommercialiseringen hos Honda.  Ashirase Inc., der bliver præsenteret i dag, er den første business venture der udgår fra IGNITION.

 

I april 2021 begyndte Honda at udvikle IGNITION som et program på tværs af koncernen, der gør Hondas medarbejdere i Japan i stand til at påtage sig udfordringen med at skabe nye virksomheder. Ved at realisere ideerne og drømmene, ikke kun fra ingeniører, men også fra medarbejdere i forskellige afdelinger som produktion, salg og administration, vil Honda skabe produkter og oplevelser, der endnu ikke findes i verden, og på den måde generere en “frisk brise” i samfundet.

 

IGNITION samarbejder med et venturekapitalfirma, der deltager i den endelige evaluering som en af dommerne, der gennemgår alle forslagene med en investors krævende blik. Desuden har de kommende forslagsstillere adgang til råd og støtte fra venturekapitalfirmaet i løbet af evalueringsprocessen.

 

■ Om IGNITION

  • Alle Hondas fuldtidsansatte i Japan er berettiget til at indsende forslag, uanset varigheden af deres ansættelse og tildelte afdelinger.
  • Ideer, der kommer igennem den endelige evalueringsproces, vil blive kommercialiseret hos Honda eller via oprettelse af en startupvirksomhed.
  • I princippet tages beslutningen om kommercialisering i løbet af en 6-måneders periode, hvor der dannes en taskforce bestående af interne specialister, der skal støtte hver af forslagsstillerne.
  • Venturekapitalfirmaet vil levere råd og støtte til alle forslagsstillerne i løbet af evalueringsprocessen.
  • For at sikre startuppens uafhængighed vil andelen af kapital fra Honda være begrænset til ikke over 20%.

 

■Kommentar fra Yasuhide Mizuno, IGNITION Chief Juror/Managing Officer, Honda Motor Co., Ltd.

“Hos Honda har vi mange medarbejdere, som har et passioneret ønske om at hjælpe mennesker og bidrage til samfundet med deres originale teknologier og ideer. IGNITION er et program, der fremmer og giver form til netop den type teknologier og ideer hos Hondas medarbejdere, og gør dem i stand til at skabe ny værdi, der bidrager til at løse sociale problemer. Vi udvider nu programmet til at omfatte alle medarbejdere i Japan, og tilbyder dem muligheden for at gå i gang med den udfordring det er at starte sin egen virksomhed.  Der er en utrolig høj tærskel før man kan starte en business venture, men vi håber, at IGNITION vil sætte mere gang i Hondas udfordrende ånd, og gøre os i stand til at generere en frisk brise ved at gå endnu længere end vores eksisterende virksomhed for at skabe nye produkter og oplevelser, der endnu ikke findes.”

Varer i alt
Der er ingen tilgængelige medier