News Release
11 VI 2021 ID: 333258
URL Copied!

Honda zahajuje celopodnikovou expanzi svého nového programu „IGNITION“ pro zakládání podniků, který pomáhá realizovat nápady a sny spolupracovníků společnosti Honda.

- Zajištění prospěšných inovací založených na nadšeném odhodlaní pomáhat lidem -

 

TOKIO, Japonsko, 11. června 2021 – Společnost Honda Motor Co., Ltd. začala rozšiřovat svůj nový program IGNITION pro zakládání podniků na celou společnost.  IGNITION je program, který dává podobu originálním technologiím, nápadům a návrhům spolupracovníků společnosti Honda a přispívá k řešení sociálních problémů a vytváření nových výhod ve prospěch lidí.

 

Program IGNITION byl zahájen v roce 2017 společností Honda R&D Co., Ltd., dceřinou společností společnosti Honda pro výzkum a vývoj. Od svého zahájení obdržel program IGNITION mnoho přihlášek s novými podnikatelskými nápady a několik návrhů, které jsou do značné míry kompatibilní s podnikáním společnosti Honda, již společnost Honda realizuje s cílem komercializace.

 

Mezitím se objevily také návrhy, které by mohly přinést prospěch pro společnost rychleji, pokud by byly realizovány prostřednictvím startupu s využitím jedinečných vlastností začínajících společností; proto byla v roce 2020 přidána do programu IGNITION kromě možnosti komercializace uvnitř společnosti Honda možnost usilovat o komercializaci nových podnikatelských nápadů prostřednictvím podniků.  Společnost Ashirase Inc., jejíž založení bylo dnes oznámeno, je prvním podnikem založeným v rámci programu IGNITION.

 

V dubnu 2021 navíc společnost Honda začala rozvíjet program IGNITION jako celopodnikový program, který umožňuje všem spolupracovníkům společnosti Honda v Japonsku chopit se výzvy k vytváření nových podniků. Realizací nápadů a snů nejen vývojářů, ale i spolupracovníků z různých divizí, včetně výroby, prodeje a administrativy, vytvoří společnost Honda dosud neobjevené produkty a zážitky a tím do společnosti vnese „svěží vánek“ inovací.

 

IGNITION spolupracuje se společnost obchodující s rizikovým kapitálem, která se účastní závěrečného kola hodnocení jako jeden z porotců zkoumajících jednotlivé návrhy z náročného pohledu investora. Kromě toho mají navrhovatelé během procesu hodnocení přístup k poradenství a podpoře ze strany společnosti obchodující s rizikovým kapitálem.

 

■ O programu IGNITION

  • Návrhy mohou předkládat všichni zaměstnanci společnosti Honda v Japonsku zaměstnáni na plný úvazek bez ohledu na délku jejich pracovního poměru a přidělené divize.
  • Nápady, které projdou závěrečným hodnocením, budou komercializovány v rámci společnosti Honda nebo založením startupu.
  • Rozhodnutí o komercializaci bude v zásadě přijato během šestiměsíčního období, během něhož bude vytvořen pracovní tým složený z interních odborníků, kteří budou poskytovat podporu každému navrhovateli.
  • Společnost obchodující s rizikovým kapitálem poskytne každému navrhovateli poradenství a podporu v průběhu celého procesu hodnocení.
  • S cílem zajistit nezávislost startupu bude poměr kapitálového příspěvku společnosti Honda omezen na maximálně 20 %.

 

■Komentář, který poskytl Yasuhide Mizuno, hlavní porotce programu IGNITION/ředitel společnosti Honda Motor Co., Ltd.

„Ve společnosti Honda je mnoho spolupracovníků, kteří s nadšením pomáhají lidem a přispívají společnosti svými originálními technologiemi a nápady. IGNITION je program, který podporuje takové technologie a nápady spolupracovníků společnosti Honda a dává jim podobu a umožňuje vytvářet nové hodnoty, které přispívají k řešení sociálních problémů. Nyní tento program rozšiřujeme na všechny spolupracovníky v Japonsku a nabízíme jim možnost chopit se nové výzvy a založit si vlastní podnik.  K založení podniku je třeba splnit velmi vysoké nároky, nicméně doufáme, že program IGNITION podnítí další oživení ambiciózního ducha společnosti Honda a umožní nám zajistit svěží vánek inovací překročením rámce našeho stávajícího podnikání s cílem vytvořit nové a dosud nepoznané produkty a zážitky.“

Celkem položek
Žádné médium k dispozici