Informační kanály RSS

Chcete-li zobrazit ve vaší čtečce RSS, zkopírujte a vložte adresu URL do čtečky.
Novinky
Co je rss?
Technologie RSS (Really Simple Syndication) je formát na bázi XML pro sdílení a distribuci webového obsahu, například novinových titulků. Prostřednictvím čtečky RSS si můžete prohlížet datové kanály z různých zpravodajských zdrojů, například www.hondanews.eu včetně titulků, souhrnů a odkazů na celé články.
Jak používat kanály?
Agregátory RSS/zpráv (rovněž označované jako čtečky) vám stahují a zobrazují kanály RSS. Ke stažení je k dispozici řada agregátorů zpráv zdarma a placených.

Many aggregators are separate, "stand-alone" programs; other services will let you add RSS feeds to a Web page. If you do not use an aggregator, you can click the link to open the feed and subscribe using your browser's RSS reader.